Aranybulla emlékév

Ritkán adódik alkalom, hogy a Magyar Posta Székesfehérvárhoz, a város történelméhez szorosan kapcsolódó bélyeget ad ki. Ezévben, az Aranybulla 800. évfordulója ilyen bélyegkiadásra adott lehetőséget. Bár az aktív bélyeggyűjtők természetesen a Magyar Posta honlapján és a Bélyegvilág hasábjain is értesülhettek a bélyegblokk megjelenéséről, úgy gondoljuk, körünk honlapján is méltó megemlékezni erről a kiadásról. A Székesfehérvárhoz való történelmi kapcsolatot azzal is erősítette a Posta, hogy a megjelenésre készített alkalmi bélyegző egyik változatát a helyi, 1-es postahivatalhoz címezte. (Apró pontatlanság, hogy az Aranybulla kiadásának időpontja 1222 április 24., a Posta 2022 június 24.-én jelentette meg az emlékblokkot.)

Az alábbiakban idézünk a Posta ismertetőjéből a kép tartalmára vonatkozóan.

Az Aranybulla II. Endre (II. András) magyar király által 1222-ben, a székesfehérvári országgyűlés alkalmával kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a későbbi magyar nemesség jogait először rögzítette. Rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Mind a hét eredeti példánya elveszett, azonban a szövege számos forrásban fennmaradt.

Az Aranybulla, majd annak utóélete a magyar alkotmányfejlődésnek és a parlamentarizmus kialakulásának az egyik alappillére. A rendi jogok alapjaként később gyakran hivatkozott szabadságlevél a királyi hatalom korlátozásának és a nemesi jogok, kiváltságok garantálásának egyik fontos állomása volt a magyar jogtörténetben, hatása évszázadokon át meghatározó volt. A későbbi korok belőle táplálkozó törvényei idővel az egész magyar társadalomra kiterjedtek. Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről, a bulláról kapta. A mindkét oldalán mintát viselő arany függőpecsét előlapján a király trónon ülő alakja látható. Jobb kezében liliomos végű jogart, baljában keresztes országalmát tart. Az uralkodó liliom mintájú, nyitott koronát visel, mellette kétoldalt az univerzum szimbólumai (nap, hold) helyezkednek el. A pecsét hátlapján a hétszer vágott pajzs látható. A kiemelkedő, páros mezőkben oroszlánfigurák találhatók.

A blokk középső részén a székesfehérvári városháza dísztermének falát díszítő, Kontuly Béla: II. Endre – Az Aranybulla kihirdetése c. szekkója (Hungart © 2022) látható. A kompozíciót II. Endre aranypecsétjének elő- és hátlapja, illetve az oklevél részlete egészíti ki. A bélyegblokkhoz kapcsolódó alkalmi borítékot a szekkó díszíti, az alkalmi bélyegzőben az aranypecsét előoldalának stilizált rajza található.”

Vélemény, hozzászólás?