Magunkról

A kiegyezés után, 1871. május 1-jén jelent meg az első igazi magyar bélyeg. Az első hazai bélyeggyűjtő kör 1884-ben alakult, Fehérváron pedig 1925 őszén szerveződtek egyesületbe a bélyeggyűjtők. A Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Kör már 91 éve ad otthont annak a gyűjtőszenvedélynek, amely túlélte a háborúkat és ma is aktív részese a város kulturális életének. A tavalyi 90 éves jubileumra egy kiadványt is megjelentettek az önkormányzat támogatásával az egyesület életéről és a székesfehérvári bélyeggyűjtés történetéről.

A kör tevékenysége 2016-2018

 

A kör létszáma a tagdíj befizetések alapján 2016. évben 29 fő felnőtt, 4 fő ifjúsági, összesen 33 fő MABÉOSZ tagból és 11 fő városi tagból állt. Az összes létszám 44 fő, ami ugyan 2 fő csökkenést mutat, de a 2017 évi tagdíj  beszedés adatai alapján , a létszám csökkenése végre megállt.

2016-ban már minden MABÉOSZ tag közvetlenül, postán megkapta (és azóta is megkapja) a szervezet havi folyóiratát, a Bélyegvilágot, amely színes képekkel és a bélyeggyűjtéssel kapcsolatos, változatos cikkekkel nyújt betekintést a gyűjtők részére nemcsak a hazai, hanem a nemzetközi filatéliai életbe is. A bélyegekkel kapcsolatos ismeretek bővítése mellett, Éremvilág oldalain más gyűjtők érdeklődésére is számot tarthat.

2016.09.15-18. között is megrendezte a kör az éves kiállítását. A szeptember 15-én tartott megnyitást Molnár Tamás önkormányzati képviselő és tanácsnok tartotta és a MABÉOSZ képviseletében Jakab Géza mb. ügyvezető igazgató és a Bélyegvilág mb. főszerkesztője Filep László is megjelent. A kiállításon 5 fő városi gyűjtő és örvendetes módon 11 fő vendég kiállító vett részt és 70 keret oldalon, 23 témakört mutattak be. Néhány szép gyűjtemény címe jelzi a sokféleséget és a minőséget. „A történelmi Magyarország népviseletei” képeslapokon, „II. János Pál pápa” világszerte ismertségét bemutató bélyegek, nagyon sok (a nyílt osztályba sorolható) dokumentum, a „Regnum Marianum templom” tragikus sorsát dokumentáló anyagok, „Képeslapok a Szentföldről” témák mellett „A magyar portóbélyeg”-től a legújabb IPH bélyegekig sokféle téma jelent meg a kereteken. A 70 keret nem nagy terjedelem, mégis sikerült a bélyegeken, képeslapokon, emlékíveken, levélzárókon keresztül a gyűjtés sokféle formáját és változatos tartalmát (vallás, sport, művészet, flóra és fauna, történelem, stb.) bemutatni. Utólag fényképpel is illusztrált beszámoló jelent meg a helyi újságban.  A kiállítás alkalmából alkalmi boríték és személyes bélyeg is készült. A kiállítók ezen felül Elismerő Emléklapot kaptak.

     A kör létszáma 2017-ben is 44 fő volt (tehát megállt a csökkenés). Szomorú esemény volt, hogy 2017 októberében, 94. életévében elhunyt Dr. Tóth István, aki 1971 és 2001 között volt a kör nagytekintélyű és sikeres elnöke volt. Temetésén képviseltük a kört. A csökkenést más szervezettől átigazolt gyűjtő kompenzálta. Sajnos fiatal utánpótlás nem jelentkezett. 2017. évben is megrendezte a kör, az éves szokásos kiállítását május 11 és 15. között, székhelyünkön a VOKE székházában. A kiállításon 72 keretoldalon, 13  fő gyűjtőtárs, 18 témában mutatta be érdekes és nívós anyagát. Az esemény színvonalát emelte, hogy 5 fő vendégkiállító vett részt, öt környező város baráti bélyegkörének képviseletében.  A kiállítás alkalmából emléklap, alkalmi boríték és személyes bélyeg is készült.

Két kép a 2017. év május havi kiállításról:

A kör gazdálkodása az elmúlt években kiegyensúlyozott és takarékos volt. A tagdíjból származó bevételek és az önkormányzat támogatásai fedezetet nyújtottak összejöveteleink helyiségének bérletére, és az évenkénti kiállítások költségeire. Ez év elején a MABÉOSZ Alapszabálya alapján esedékes lett a négyévenkénti tisztújítás. Korábbi elnökünk, Szabó Mátyás korára való hivatkozással, több cikluson keresztül végzett aktív és eredményes vezetői megbízatásáról lemondott. Lemondását a taggyűlés egyhangúlag elfogadta, és ugyancsak egyhangú szavazással megválasztotta elnöknek Laczi Zoltánt. A korábban – több mint 60 évig – igen aktív gyűjtő és kiállító, kiállítás szervező Hada Tibor gyűjtőtársunk is kivált a vezetőségből. Eddigi munkáját megköszönve, Laczi Zoltán továbbra is meghívta, tiszteletbeli vezetőségi tagnak. 2018-ban csak formálisan szakad meg az évenkénti helyi kiállítások sorozata. Ennek oka, hogy egy nagyobb volumenű kiállítás szervezésében veszünk részt, kiállítási kereteink rendelkezésre bocsátásával. Ez a kiállítás az okt. 4-7 között megrendezésre kerülő Móri Bornapok keretében lesz. Erről külön cikket is közreadunk.

Összeállította: Fehérvári József