Közgyűlési beszámoló

Beszámoló a 2018. évi tevékenységről és a 2019. évi tervekről.

(Laczi Zoltán elnök beszámolója a 2019.01.23.-án megtartott közgyűlésen)

Tisztelt Közgyűlés Tisztelt Gyűjtőtársak!

Tisztelettel köszöntelek benneteket rendkívüli közgyűlésünkön.

Kérem, hogy egy perces néma felállással adózzunk elmúlt évben eltávozott gyűjtőtársaink emlékének. Tóth István tagtársunk, a MABÉOSZ tiszteletbeli tagja, hosszú idő keresztül ifjúsági csoport vezetője volt. Hajsó Gusztáv ugyan az agárdi bélyeggyűjtő csoport vezetője volt, de korábban, míg egészsége engedte, a megyei szövetségben is működött.

Köszönöm.

Tisztelt Gyűjtőtársak!

A 2018 a változások éve volt egyesületünk életében. Szabó Mátyás aki a kör korábbi elnöke volt sok éven keresztül, úgy döntött, hogy továbbadja az elnöki tisztséget és a velejáró munkát.

Így a 2018. február 17-én megtartott közgyűlésen megújult elnökségünk.

Az elnökség az elmúlt évben havi rendszerességgel tartotta összejöveteleit.

Körünk helyszíne is változott, Kaszap István u. 6.-ból Mártírok útja 2. sz. alá költöztünk a VOKE Vörösmarty Művelődési Házzal együtt. A vezetőség méltányosnak tartotta, hogy a két hetenként igénybevett helyiség bérletén felül, a kiállítási keretek tárolására kapott raktárért is fizessünk bérleti díjat.

A kiállítási keretek felújítása Fehérvári József vezetésével elindult, az anyagi forrásaink ismeretében további keretek felújítását tervezzük.

Az évenként szokásos bélyegkiállításunk helyett 2018-ban a MABÉOSZ Tematikus Szakosztálya és a móri Wekerle Sándor Egyesület szervezésében, a Móri Bornapok keretében rendezett bélyegkiállításban működtünk közre. A szervezésben és a kiállítás technikai feltételeinek (keretek) biztosításában volt feladatunk. A kiállítás – a visszhangok alapján – sikeres volt.

Korábbi kiállításaink során gyakran hiányos volt a helyi média előzetes tájékoztatása. Ezen a téren jelentős változásokat értünk el, ami már a móri kiállítás során is jelentkezett, mind a beharangozás, mind az utólagos tudósítások során.

Szeptember óta az összejöveteli helyiségünkben felállítottunk két keretet, és időnkét frissítve bemutatunk gyűjtőtársaink anyagaiból bélyegeket. Eddig mese és virág motívumokat tettünk ki.

Még tavaly októberben a Next Stop üzletház megkeresésére vállaltuk, és az elmúlt hétvégén megvalósult egy kisebb, tíz keretoldalas bélyegbemutató az űzletház aulájában. Ez elég forgalmas és jó kiállító hely, bár mint várható volt, csekély érdeklődőt vonzott. Mégis eredményesnek mondhatjuk, mert akadt néhány olyan látogatónk, akik eddig nem voltak velünk illetve a bélyeggyűjtéssel kapcsolatban. Egy fiatalember a kisfiával érdeklődött a bélyegek iránt.

Tájékoztattuk a kör elérhetőségéről. Balatonfűzfőről egy idősebb házaspár – a Bélyegvilágban megjelent cikkünk alapján – kereste fel a kiállítást. Ők nemcsak gyűjtők, hanem bélyeg – pénz- könyv – és egyéb dokumentumok, helyi és helytörténeti bemutatását végzik. Remélhetőleg közreműködőket találunk bennük későbbi kiállításaink során.

A város önkormányzati képviselőinek jelentős anyagi támogatásával és az egyéni adományoknak köszönhetően a kör gazdálkodása pozitív eredménnyel zárt 2018 évben.

2018-ban elindult – Lazányi Tibor gondozásával – a honlapunk, filafehervar.hu címmel.

További terveinkről néhány gondolatot szeretnék mondani.

2019-ben szeptember végén tervezzük hagyományos kiállításunka a Művelődési Házban. Év közben, ha találunk fogadó készséget iskolák, óvodák vagy művelődési intézmények részéről, folytatni kívánjuk kisebb, 1- 4 keretnyi terjedelmű bélyeg bemutatóinkat.

Az ELGYÜSZ Szakosztály ez évben Siófokon rendezi éves kiállítását. Várhatóan ebbe is besegítünk keretek biztosításával.

Székesfehérvár MJV Polgármestere kezdeményezte Trianon Centenáriumi Emlékbizottság létrehozására. AzEmlékbizottságot feladata, hogy egy alulról felfelé történő építkezés segítségével a nagypolitikai nézőponttal szemben ugyanezen történetet lokális nézőpontból vegyük számba.

A trianoni évfordulóhoz kapcsolódva 2020-ban megrendezésre kerülő rendezvénysorozathoz, megemlékezéshez kapcsolódva a témába illeszkedő regionális bélyegkiállítás kezdeményezésével megpróbálunk bekapcsolódni az ELGYÜSZ közösen.

Szeretném megköszönni a gyűjtőtársaim egész éves munkáját.

Köszönöm a figyelmet!

A személyes bélyegekről

Személyes bélyegek

Már 2004 óta készíthetők személyes bélyegek, mégis valószínű, hogy a nem bélyeggyűjtő egyének nagy része nem ismeri ezeket, vagy ha találkozik is velük, nem tűnik fel számukra ezek eltérése a szokásos postabélyegektől.

Mi a személyes bélyeg?

Olyan szelvényes (két részből álló) bélyeg, amelynek egyik része a postai levéltovábbítás díjának lerovására szolgáló “hivatalos” postabélyeg, a szelvényre pedig a készíttető által szerkesztett tetszőleges témájú kép, ábra kerül. A bélyeget a Magyar Posta készíti, de a szelvény tartalmára vonatkozóan (a jóízlés határain belül) semmiféle megkötése nincs.

Kik készíttetnek személyes bélyegeket?

Önkormányzatok, a település vagy valamilyen rendezvényének propagálására. Civil szervezetek, leggyakrabban bélyeggyűjtő körök, valamilyen kiállításuk emlékére. Cégek reklámként, logójuk, tevékenységi körük ismertetésével. Magánszemélyek gyermekük, családtagjaik fotóival ajándékként, emlékként. Utóbbi években a Magyar Posta is készít olyan személyes bélyegeket, ahol nemcsak a postai rész, hanem a szelvény is saját “terméke”.

Hányféle személyes bélyeg létezik?

Ez pontosan nem ismert, de még megbecsülni is nehéz. A Posta nem ad, nem adhat ki erről információt, hiszen a szelvényes résznek nem “jogtulajdonosa”. Nagyságrendileg tájékoztató lehet. hogy amig a Magyar Bélyegek Árjegyzéke 1867-től napjainkig 6000. sorszám felé tart, addig a személyes bélyegekből a gyűjtőktől már eddig közel 2500 különböző képinformáció érkezett.

Ha ilyen mennyiségben készülnek a személyes bélyegek, akkor nyilván kialakult ezek gyűjtői köre is. A fenti ismeretek alapján hogyan lehet gyűjteni, rendszerezni ezt a bélyegfajtát?

A gyűjtők körében természetesen felmerült az igény a rendszerezésre, katalogizálásra. A kiadás körülményeiből adódik, hogy hivatalos, átfogó nyilvántartás nincs a kiadott bélyegekről. Ezért 2018 elején Dr Hermann István pápai és Fehérvári József székesfehérvári gyűjtők ötlete alapján, öntevékeny alapon megkerestünk számos bélyeggyűjtőt, hogy bocsássák rendelkezésünkre gyűjteményük e körbe tartozó bélyegeinek képeit. Kezdeményezésünk pozitív visszhangra talált, és már rövid idő alatt ezernél több kép gyűlt össze. Igy megkezdhettük a bélyegképek rendszerezését, és egy internetes katalógus összeállítását. Ez év elejére sikerült elkészíttetni a számítógépes programot, ami könnyen áttekinthető formában bemutatja a már 2500 db-ra duzzadt állományt. A “Személyes bélyegek katalógusa” már elérhető az interneten http://szemelyesbelyeg.filafehervar.hu címen.

A katalógust folyamatosan bővítjük a gyűjtőktől kapott képekkel. Az újonnan megjelenő bélyegek mellett, a korábban kiadott példányok képeit is várjuk. Mennyi lehet a teljes állomány? Még nem tudjuk megbecsülni sem.

Mire használható a katalógus?

A bélyegkatalógusok általában példányszámokat, értékelést közölnek. Ilyen információkat ez nem tud nyújtani. Alkalmas viszont a saját gyűjtemény egyfajta rendszerezésére, és ha jelentős számú érdeklődő látogatója lesz, akkor segítséget nyújthat csere bonyolításához, hiányok után való nyomozáshoz.

Tagdíj befizetési határidő

Kérjük a Tagtársakat, hogy 2019. évi tagdíjukat legkésőbb 2019 február 20.-ig rendezzék.

Mind a városi, mind a MABÉOSZ tagdíjak azonosak a 2018 éviekkel.

A MABÉOSZ csak azoknak a tagoknak tudja biztosítani a Bélyegvilágot, akiknek a tagdíja február végéig eljut a Szövetséghez.

Bemutató január 19-20!

2019. január 19-én és 20-án 9:00-21:00 Bélyeg bemutató a NEXT-Stop-ban. (Székesfehérvár, Holland Fasor 1.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!