Szent István bélyegeken – Kiállítás nyílt a Köfém Művelődési Házban

forrás: FEOL.hu – Fejér Megyei Hírportál.
Fotó: Borsányi Bea / FMH

A Szent István Múzeumból a Köfém Művelődési Házba költözött a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör kiállítása, amely szeptember 1-jéig tekinthető meg.

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör 1925-ben alakult, néhány évtől eltekintve működése folyamatosnak mondható, kiállításokat is szinte a kezdetektől rendeznek. Ennek köszönhetően városunk is otthont adhatott néhány olyan országos és nemzetközi eseménynek, mint például a rangos nemzetközi bélyegkiállítás, a Hunfila is a Magyar Király Szállóban, amely a Szent István Emlékév programjai között szerepelt 2013-ban.

Ahogy azt Laczi Zoltán, a bélyeggyűjtő kör elnöke elmondta, Fehérvárhoz sajnos nagyon kevés bélyeg kötődik. A háború után mindössze kettő jelent meg: 1951-ben és 1964-ben. A város ezeréves alapításának évfordulójára, illetve az Aranybulla kiadásának 750. évfordulóján, 1972-ben bélyegsorozatot, illetve bélyegblokkot adtak ki, amelyet csak most, az Aranybulla 800. évfordulójára készített bélyegblokk követett. Ezt éppen szombaton mutatták be a fehérvári közönségnek a Hiemer-házban.

A mostani kiállításon Hada Tibor Szent Istvánhoz köthető értékes gyűjteményét lehet megtekinteni, amelyet – miután 92 éves és már nem jár kiállításokra – a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Körnek adományozott. Hada Tibor neve nem ismeretlen a városi bélyeggyűjtők és a cserkészek előtt sem: ő a székesfehérvári IV. Cserkész kerület egyik alapítója, aki több mint nyolc évtizede gyűjt bélyeget és egy időben a Városi Bélyeggyűjtő Kör országos küldötte is volt.

Királyi napok programja 2022. augusztus 13. (szombat)

9.30 óra Tiszteletadás az Osszáriumnál virágelhelyezéssel a Nemzeti Emlékhelyen

10.00 órától A Szent István-i hagyományoktól az Aranybulláig –

Szent István király a néphagyományban – dr Lukács László néprajzkutató új könyvének bemutatója

Az Aranybulla emlékblokk bemutatója

Az Aranybulla – Prof. Dr Balogh Elemér előadása a Híemer-házban,

Bálterem (Oskola u. 2-4)

10.00 órától Családi piknik a Zichy ligetben

17.30 órától Fúvószenekari nagykoncert a Városház téren

Szent István Király Múzeum Királyok és Szentek – Az Árpádok kora

Augusztus 5-én pénteken 17 órától kezdődött a Szent István Király Múzeum Rendház épületében az Árpád – kori esték egy újabb érdekes előadása.

A programon Laczi Zoltán és Fehérvári József bélyeggyüjtőktől megtudhatjuk, hogy Szent István, az Árpád-ház és az Aranybulla miként jelent meg a magyar bélyegeken.

A bélyegek egy kamarakiállítás keretein belül megtekinthetők.

Történelmi bélyegek: Szent István és az Aranybulla kapcsolata a bélyegekkel

Székesfehérvár, 2022. augusztus 3. (szerda) Folytatódik az Aranybulla 800. évfordulójának alkalmából életre hívott Árpád-kori esték rendezvénysorozat. Ezúttal a bélyegek vonatkozásában ismerhetjük meg jobban az Aranybullát.

Augusztus 5-én, pénteken 17 órától folytatódik a Szent István Király Múzeum rendezvénysorozata, az Árpád-kori esték. Ezúttal a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Körből Laczi Zoltán elnök és Fehérvári József bélyeggyűjtők tartanak előadást az Aranybulla, valamint az Árpád-ház bélyeges ábrázolásairól.

Sok esetben az ábrákon feltűnik Székesfehérvár városa is. Az este folyamán a bélyeggyűjtők nemcsak érdekességeket mesélnek el ezekről a bélyegekről, de egy kamarakiállítás keretében meg is mutatják ezeket a Szent István Király Múzeum Rendház épületében.

A rendezvény ingyenesen látogatható, azonban a Királyok és Szentek – az Árpádok kora című kiállítást csak belépőjegy megváltásával lehet megnézni.

Meghívó

A Szent István király múzeum “Királyok és szentek – Az Árpádok kora” kiállításának kísérő rendezvényeként a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör négy keretnyi terjedelemben mutatja be “Szent István és az Aranybulla bélyegeken” témájú anyagát. Augusztus 5-én 17 órakor a múzeum aulájában rövid szóbeli előadással kezdődik a bemutatás, de a bélyegek még augusztus 14-ig megtekinthetők ugyanott.

Minden érdeklődőt szívesen lát a múzeum és a kör vezetése.

Aranybulla emlékév

Ritkán adódik alkalom, hogy a Magyar Posta Székesfehérvárhoz, a város történelméhez szorosan kapcsolódó bélyeget ad ki. Ezévben, az Aranybulla 800. évfordulója ilyen bélyegkiadásra adott lehetőséget. Bár az aktív bélyeggyűjtők természetesen a Magyar Posta honlapján és a Bélyegvilág hasábjain is értesülhettek a bélyegblokk megjelenéséről, úgy gondoljuk, körünk honlapján is méltó megemlékezni erről a kiadásról. A Székesfehérvárhoz való történelmi kapcsolatot azzal is erősítette a Posta, hogy a megjelenésre készített alkalmi bélyegző egyik változatát a helyi, 1-es postahivatalhoz címezte. (Apró pontatlanság, hogy az Aranybulla kiadásának időpontja 1222 április 24., a Posta 2022 június 24.-én jelentette meg az emlékblokkot.)

Az alábbiakban idézünk a Posta ismertetőjéből a kép tartalmára vonatkozóan.

Az Aranybulla II. Endre (II. András) magyar király által 1222-ben, a székesfehérvári országgyűlés alkalmával kiadott, függőpecséttel ellátott királyi okirat, amely a későbbi magyar nemesség jogait először rögzítette. Rendelkezéseinek királyi betartását az ellenállási záradék garantálta, mely kimondta, hogy a nemesek a hűtlenség vétke nélkül ellenállhatnak, ha a király a rendelkezéseket megszegi. Mind a hét eredeti példánya elveszett, azonban a szövege számos forrásban fennmaradt.

Az Aranybulla, majd annak utóélete a magyar alkotmányfejlődésnek és a parlamentarizmus kialakulásának az egyik alappillére. A rendi jogok alapjaként később gyakran hivatkozott szabadságlevél a királyi hatalom korlátozásának és a nemesi jogok, kiváltságok garantálásának egyik fontos állomása volt a magyar jogtörténetben, hatása évszázadokon át meghatározó volt. A későbbi korok belőle táplálkozó törvényei idővel az egész magyar társadalomra kiterjedtek. Nevét a rajta függő hitelesítő királyi pecsétről, a bulláról kapta. A mindkét oldalán mintát viselő arany függőpecsét előlapján a király trónon ülő alakja látható. Jobb kezében liliomos végű jogart, baljában keresztes országalmát tart. Az uralkodó liliom mintájú, nyitott koronát visel, mellette kétoldalt az univerzum szimbólumai (nap, hold) helyezkednek el. A pecsét hátlapján a hétszer vágott pajzs látható. A kiemelkedő, páros mezőkben oroszlánfigurák találhatók.

A blokk középső részén a székesfehérvári városháza dísztermének falát díszítő, Kontuly Béla: II. Endre – Az Aranybulla kihirdetése c. szekkója (Hungart © 2022) látható. A kompozíciót II. Endre aranypecsétjének elő- és hátlapja, illetve az oklevél részlete egészíti ki. A bélyegblokkhoz kapcsolódó alkalmi borítékot a szekkó díszíti, az alkalmi bélyegzőben az aranypecsét előoldalának stilizált rajza található.”

Táborozóknak tartott foglalkozást a Székesfehérvári Bélyeggyűjtő Kör

SAJTÓKÖZLEMÉNY – 2022. július 5. (kedd) Bélyegbemutatók, előadás a bélyegek történetéről és a gyűjtésről.    Galéria
(forrás: Önkormányzati Kommunikációs Központ Székesfehérvár)

Táborozó gyerekeknek tartott foglalkozást a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör kedden délelőtt az Aranybulla Könyvtárban. A Köfém Művelődési Ház táborának résztvevői a bélyegekről, a bélyegkészítésről, a gyűjtésről és a kiállított színes anyagokról hallottak érdekes előadást.

A nyár folyamán is folytatja bemutatóit a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör. A szervezet tagjai két helyszínen, a VOKE Vörösmarty Mihály Művelődési Házban és a Köfém Művelődési Ház által szervezett nyári napközis tábor résztvevői számára tartottak foglalkozásokat. A Köfémen ezen a héten zajlik az intézmény nyári napközis táborának második turnusa. 16 gyerek vakációzik itt, akiknek könyvtári foglalkozást, játékokat, kisbuszos gyárlátogatást, kézműves foglalkozásokat, filmvetítést szerveznek, de szerepel a programjukban az Alumíniumipari Múzeum látogatása, tűzoltósági bemutató, kirándulás a Rác-bányába és interaktív bemutató dr. Berkényi Tamás állatorvossal, a Székesfehérvár-Sukoró Vadmadárkórház vezetőjével.

A gyerekek kedden a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör tagjaival, Laczi Zoltán elnökkel és Fehérvári József elnökségi taggal töltötték a szabadidejüket az Aranybulla Könyvtárban. Hasznos és érdekes előadást hallottak a bélyegek készítéséről, használatáról és a bélyeggyűjtés történetéről. Tablókon mutattak be a gyerekeket különösen érdeklő darabokat, többek között mesékről, mesefigurákról, állatokról, madarakról készült bélyegeket és a Magyar Posta által egyéni igények szerint készített személyes bélyegeket. Újdonságként olyan darabok is szerepeltek az anyagban, melyek kibocsátásával az Aranybulla kihirdetésének 800. évfordulóját köszöntötte a Posta, illetve bemutattak a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör által az Aranybulla Emlékévre készíttetett személyes bélyegeket is.

A szervezet célja, hogy a foglalkozások által népszerűsítse a bélyeggyűjtést, tagokat toborozzon, illetve éltesse és továbbadja a gyűjtés hagyományait.


A kapcsolódó fotók letölthetőek a Galériából

Szöveg: Havasi Tímea

Fotó: Simon Erika

Nyári szünet

A bélyeggyűjtő kör szünet előtti utolsó összejövetelét június 29.-én tartja a szokásos helyen és időpontban. A július-augusztusi szünet utáni első összejövetel aug.24. szerda, és a továbbiakban a szokásos páros hetek szerdai napjain találkozhatunk.

Kellemes pihenést (és hozzá jó időt) kívánunk minden Tagtársunknak.

Vezetőség

Hada Tibor egy gyűjteménye

Hada Tibor gyűjtőtársunk kora és egészségi állapota miatt nyolc évtizedes gyűjtői tevékenységét lezárta. Sok témát átölelő, igen terjedelmes bélyeggyűjteményeinek nagy része kiállítási lapokon feldolgozott, mert korábban számos országos és helyi kiállítás aktív résztvevője volt. Szent István és Székesfehérvár témakörben összeállított, mintegy 60 kiállítási lapot tartalmazó gyűjteményét a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő körnek ajándékozta.

Ajándékát megköszönve ígérjük, hogy azt ápolva és megőrizve, kiállításainkon az ő neve alatt fogjuk szerepeltetni.