Új bélyegek

Szénási Jonathán Sándor gyűjtőtársunk az itt bemutatott bélyegekkel örvendeztette meg a vallási témák iránt érdeklődő, és megszemélyesített bélyegeket gyűjtő filatelistákat. Egyben információkat is nyújtva a megjelentetett bélyegekhez.

2019. december 3. – 70 éves a Magyar Bibliatársulat – A tagegyházak ünnepi közgyűlése

Amikor a bolsevik-proletár rezsim felszámolta a külföldi érdekeltségeket, a bezárásra kényszerült Brit és Külföldi Bibliatársulat átadta készletét a Református Egyháznak, s a lépéskényszerben a protestáns felekezetek létrehozták a Magyar Bibliatársulatot. Immár 70 éve a Magyar Bibliatársulat gondozza a magyar bibliafordítás ügyét, illetve forgalmazza az idegen nyelvű Bibliákat Magyarországon.

Az alkalmi postahivatalban (1115 Bocskai út 35.) történő levélpostai küldeményfeladásra 82 ív készült, amelynek szelvényén a rúf (revideált új fordítás) címlapja látható (1.kép).Készült további 60 ív a különböző nyelvű Bibliákat ábrázoló szelvénnyel, amely eredetileg a 2019. május 22-i baracskai alkalmi posta számára készült (2.lép).

2019. november 27. – 40 éves a GeSheR-HÍD

A GeSheR-HÍD Vallásközi Kapcsolatok és Kutatások az Ábrahámot ősatyjuknak tekintő vallások közötti megértést szolgáló programokat tart immár 40 éve. Ezért az alkalmi borítékon Ábrahám “ohel”-je látható, két különböző szögből. Bélyegből is kétféle készült: Egyiken a Makpela épülete látható, amelyet az ősatyák sírjai fölé emeltek. Másikon Ábrahám síremléke látható, az “ohel” rácsán keresztül.

Mindkét bélyegből 7-7 ív készült. Az alkalmi bélyegzéshez kapcsolódóan készült még 2 ív Pécs bélyegem, a szelvényen Schönberger András főrabbi képével. (A GeSheR-HÍD a 3. Nemzetközi Vallásközi Hetet Pécsen rendezte meg 1995-ben. A zsidó nap házigazdája Schönberger András főrabbi volt.)

Bélyegterv vázlatok

Tóth-Bencze József tagtársunk, “In memoriám Légrády Sándor” című gyűjteményének három szép darabját, a művész eredeti bélyegterv vázlatait a Bélyegmúzeumnak ajándékozta.

Wekerle Napok 2019. – Mór

Wekerle Sándor Életművét Gondozó
Kulturális és Tudományos Alapítvány

EMLÉKKÉPESLAP ÉS EMLÉKBÉLYEG
WEKERLE SÁNDORRÓL
ALKALMI BÉLYEGZÉSSEL


A móri Wekerle Napok 2019 rendezvényei alkalmából a
Wekerle Sándor Alapítvány, három részből álló sorozat első részeként

EGYEDI EMLÉKKÉPESLAPOT ÉS EGYEDI BÉLYEGET AD KI
WEKERLE SÁNDOR
első polgári miniszterelnökről.


Nyilvános bemutatásra 2019. november 14-én a móri Művelődési Házban
(Mór, Erzsébet tér 14.) kerül sor a 16 órakor kezdődő ünnepi program
keretében.

A kollekció egy példányát ajándékba kapja a rendezvény minden regisztrált
résztvevője.

További példányok a helyszínen korlátozott mennyiségben megvásárolhatók.

A Magyar Posta az alapítvány felkérésére a ünnepi műsort követően
alkalmi bélyegzést végez a rendezvény helyszínén.


Együttműködő partner: Wekerle Sándor Egyesület
A rendezvényen a részvétel térítésmentes, de előzetes regisztráció szükséges.
Regisztrálni a wekerlenapok.hu oldalon lehet egy űrlap kitöltésével
vagy közvetlenül emailben megküldve a részvételi szándékot a
wekerle.alapitvany@gmail.com címre.

Kiállítási sikerek

A városi kör tagjai közül két fő állított ki az október eleji országos kiállításokon.

Lippai József dr. “Beethoven a képzőművészetben” tárgyu egykeretes anyaga a HUNFILA 2019 nemzetközi kiállításon bronzérem értékű oklevél elismerést ért el.

Tóth-Bencze József “In memoriám Légrády Sándor” gyűjteménye a XVIII. Temafila 2019. országos kiállítás egykeretes osztályában ezüstérem értékű oklevelet kapott, míg “Mór város 34 éve” című anyaga a nyitott osztályban II. minősítésű elismerést nyert.

Egy életmű bélyegeken

Hada Tibor gyűjteményéből nyílt bélyegkiállítás

Székesfehérvár, 2019. szeptember 19. (csütörtök)Megnyílt a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör szokásos éves kiállítása. A tárlatot, amelyet ebben az évben Hada Tibor gyűjtő több évtizedes munkásságából válogattak, az érdeklődők szeptember 19-22. között a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban nézhetik meg. A csütörtökön délután tartott ünnepélyes megnyitón a résztvevőket Molnár Tamás önkormányzati képviselő, ifjúsági és civil tanácsnok, valamint Laczi Zoltán, a Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör elnöke köszöntötte.

Galéria

Forrás: Önkormányzati Kommunikációs Központ – Székesfehérvár
Szöveg: Torma Kinga Regina
Fotó: Varju Zoltán Mihály

Nyolc évtized: Bélyegen az élet
Hada Tibor neve nem ismeretlen sem a bélyeggyűjtők, sem a cserkészek körében
A Fejér Megyei Hirlap  2019. 09. 21. számában jelent meg

Beharangozó

A Székesfehérvári Városi Bélyeggyűjtő Kör szokásos éves kiállítását 2019. szeptember 19-22. között a VOKE Vörösmarty Művelődési Házban tartja. Ez évben a kiállítást Hada Tibor gyűjtőtársunk anyagaiból állítottuk össze, tisztelegve ezzel sok évtizedes gyűjtői, kiállítói, kiállítás szervezői tevékenysége előtt. Hada Tibor olyan hatalmas és változatos gyűjteményt hozott létre, és gyarapít mind a mai napig, amelynek több témája önmagában is meghaladná az általunk bemutatható keretszámot. Ezért nem egy-egy téma kifejtését tűztük feladatul, hanem e gyűjtői életmű sokszínűségét. A kiállítói hely által lehetővé tett 35 keretoldalon, 11 témakört mutatunk be: vasút, cserkészet, Szent István, Székesfehérvár, természetvédelem, Föld napja, 1956 emléke, festmények (carte maximumokon), lovak, bor és szőlő. Egy-egy téma kiállításon megjelenő terjedelme csak következtetni próbál az adott gyűjteményrész nagyságára.
Kérjük a kiállítás látogatóit, hogy ilyen szemmel nézzék a tablókat, ne a témakifejtés alaposságát várják el. Hada Tibor gyűjteményének nagyságát nem tudjuk bemutatni, de talán a sokszínűségét igen. Ez a széles körű ismeretanyag jellemzi Tibor egyéniségét ugyanúgy, mint a témák feldolgozásában tapasztalható alaposság, lelkiismeretesség. A bélyeggyűjtés hobbi. E látszólag szabadidős tevékenység azonban egy olyan aktív ember életének tükre, aki munkájában, családi életében, közéleti tevékenységében is ugyanilyen alaposságot, lelkiismeretességet bizonyított.

A bemutató több mint egy szokásos kiállítás. Hada Tibor ajándéka a látogatóknak, akik talán megérzik belőle azt az örömet, amelyet a gyűjtés jelentett és jelent az ő számára.

Laczi Zoltán elnök