Támogatási kezdeményezés

Tisztelt Tagtársak!

A dec.10.-én megtartott Országos Küldöttgyűlésen – a MABÉOSZ kritikus pénzügyi helyzetének enyhítésére – javaslat született a tagdíjon felüli támogatás kezdeményezésére. Ezt továbbítjuk tagjaink felé.

„Tisztelt MABÉOSZ tagok, Tisztelt Támogatóink !

Ezúton szeretnénk megköszönni a Csongrád-Csanád Megyei tagság példa értékű 300.000 Ft.-os támogatását, amit a tegnapi küldöttgyűlésen kapott meg a MABÉOSZ!

A jelenlegi nehéz helyzetben kérünk mindenkit, akinek lehetősége van támogassa a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetségét !

Minden MABÉOSZ tagnak aki 10.000 Ft.-al támogatja a Szövetséget 1 db a HUNFILEX 2022 alkalmából felülnyomott, a képen látható blokkot adunk ajándékba egyszeri alkalommal.

Minden újonnan belépő tagunk, aki a 6.000 Ft.-os tagdíj vagy 10.500 Ft.-os támogatói tagdíj mellett, további 10.000 Ft.-al támogatja a Szövetséget 1 db. a HUNFILEX 2022 alkalmából felülnyomott, a képen látható blokkot adunk ajándékba egyszeri alkalommal.”

Köszönetel,
Polgár László

MABEOSZ tájékoztató

Tájékoztató

a MABÉOSZ 2022 dec. 10.-én tartott rendkívüli Küldöttgyűléséről.

Tagtársaink a Bélyegvilág október-novemberi lapszámaiból értesülhettek a rendkívüli Küldöttgyűlés összehívásáról, annak legfontosabb okáról. Nevezetesen, hogy a szeptember 17.-én tartott Küldöttgyűlés részlegesen eredménytelen volt, nem sikerült a tisztújítás keretében a Szövetség elnökét megválasztani. Az Elnökség megválasztott tagjai az azóta eltelt időszakban nagyon aktív munkával és heti ülésezéssel igyekeztek felmérni a szervezet helyzetét, hogy a működés folytatható legyen. A rendkívüli Küldöttgyűlés (a Bv-ban megjelenthez képest kissé módosítva) az alábbi napirenddel került összehívásra.

Napirendi pontok 2022. 12.10-i Küldöttgyűlésre.

1. A MABÉOSZ megbízott Elnökének köszöntője, javaslata a levezető Elnök személyére.

2. Levezető Elnök megválasztása nyílt szavazással.

3. Határozatképesség megállapítása, mandátumvizsgálat.

4. Szavazatszámláló Bizottság megválasztása (Elnök +2 fő).

5. Jegyzőkönyvhitelesítők megválasztása.

6. Napirendi pontok ismertetése, elfogadása.

6.1. Volt Elnök beszámolója a 2018-2022. között végzett munkáról.

6.2. Az Felügyelő Bizottság beszámolója.

6.3. MABÉOSZ Kft. beszámolója.

6.4. Az Elnökség tájékoztatója a 2022. szeptember 17. óta végzett munkájáról.

7. Az Elnökség határozati javaslatai.

7.1. Az Alapszabály-módosításról szóló KGY/2021/7(09.11) határozat visszavonásáról.

7.2. Küldöttgyűlés utólagos jóváhagyása a 20.005.860 forintos értékpapír lekötésének feloldásáról.

7.3. MABÉOSZ tagdíjak felülvizsgálata.

7.4. Bélyegvilág megjelenésének változása.

8. Jelölő bizottság jelentése, javaslat a MABÉOSZ Elnökének személyére.

Elnökválasztás. Szünet.

9. Szavazatszámláló Bizottság jelentése az Elnökválasztás eredményéről.

10. Egyebek.

10.1. Jelölőbizottság felkérése jelöltállításra.

A Küldöttgyűlés fontosabb mozzanatai és határozatai.

A levezető elnök, Glatz Isrván megnyitó szavaiban név szerint megemlékezett Hada Tiborról, közelmúltban elhuny tagtársunkról.

44 küldöttből 33 volt jelen, tehát a Küldöttgyűlés a meghírdetett időpontban határozatképes volt.

6.1. ponthoz: Az előző elnök nem volt jelen, és kiegészítésr sem küldött szeptemberi beszámolójához (lásd: BV okt. szám). A Küldöttgyűlés szeptemberben azt elutasító határozatot hozott, ezért sem újabb tárgyalás, sem szavazás nem volt szükséges.

6.2. ponthoz: A Felügyelő Bizottság szeptemberi jelentését a jelenlévő elnök nem kívánta kiegészíteni, ezért arra is a KGY korábbi határozata érvényes.

6.3.-6.4. pontok anyagait a küldöttek előzetesen írásban megkapták.

Ezek rövid összefoglalása: Az előző ügyvezetés késve és hiányosan átadott dokumentumok alapján nem lehet pontos képet kapni a MABÉOSZ és a MABÉOSZ Kft. anyagi helyzetéről, de az megállapítható, hogy a helyzet súlyos, a fizetésképtelenség határán van. A szeptemberben megválasztott Elnökség azóta intenzív munkával, heti ülésezésekkel igyekszik tisztázni a helyzetet, és meoldásokat találni olyan forrásokra, amelyek a munka folyamatosságának fenntartásához szükségesek. A BV novemberi számában az Elnökség okt.28.-án kelt nyilt levele ezekről részletesebben olvasható, de a munka azóta is folytatódik. (Az Elnökség munkájáról a BV okt-nov-dec.-i számaiban közzétett határozatok adnak képet.) A KGY a 6.3.pontot elfogadta, a 6.4. pontot tudomásol vette.

7.1. pont. A napirendben jelzett Alapszabály módosítás visszavonásáról nem kellett határozatot hozni, mert annak érvénytelensége miatt a 2016-ban elfogadott Alapszabály van érvényben.

7.2. pont. Az értékpapír lekötés felbontását a KGY utólagosan jóváhagyta.

7.3. pont. A MABÉOSZ súlyos gazdasági helyzete miatt a KGY 2023 évre 6000,- Ft alaptagdíj, 10000,- Ft kiemelt tagdíj és 0 Ft ifjúsági tagdíj fizetéséről határozott.

7.4. pont. A MABÉOSZ költségvetésében jelentős tétel a BV megjelentetése és terjesztése. Ez nem közvetlen Küldöttgyűlési hatáskör, ezért a KGY felkérte az Elnökséget, hogy keresse meg a lehetséges alternatívákat (digitális forma előtérbe helyezése, megjelenés ritkítása, nyomdai költségek csökkentése, stb.) a költségek érdemleges mérséklése céljából.

8. pont. A Jelölő Bizottság ismertette javaslatát az elnök személyére. MInt a BV novemberi számában már olvasható volt, egyetlen személy, Polgár László került javaslatba.

9. Titkos szavazással, 31 fő igen, 1 ellen szavazattal és egy tartózkodással Polgár László megválasztásra került.

10. pont. Egyebek.

– Polgár László megköszönte a bizalmat.

– Polgár László elnökké választása miatt az Elnökség létszámát ki kell egészíteni, valamint a Felügyelő Bizottságot is (visszalépés miatt). A KGY kéri, a JB tegye meg javaslatait a következő Küldöttgyűlésre.

– Orosz János Csongrád megyei elnök elmondta, hogy a MABÉOSZ tagok az eddigi ismeretek alapján személyenként 10 eFt-ot, összesen 300 eFt-ot ajánlottak fel támogatásként. A KGY több résztvevője szorgalmazta ilyen támogatás kérését a tagság körében.

A levezető elnök a Küldöttgyűlést bezárta.

Gyűjtőtársunk sikere

Kaszás Gábor az Ausztriában rendezett Alpok-Adria 2022 kiállításon nagy aranyozott ezüstérmet érdemelt ki, ” A magyarországi mobil postaállomások bélyegzései 2000-2020″ című könyvével az irodalmi osztályban. Gratulálunk az eredményhez.

Budapesti cserenap és filatéliai találkozó

November 5.-én szombaton 9-től 14 óráig Szakosztályok cserenapja a Magyar Bélyeggyűjtők Háza 302-es termében. (Bp. VI.ker. Vörösmarty u. 65)
Belépés, asztalfoglalás ingyenes.


Karácsonyi Filatéliai Találkozó. A MABÉOSZ hagyományteremtő jelleggel az idei évben első alkalommal rendezi meg a Karácsonyi Filatéliai Találkozót (börzét), melyre
2022. december 17-én (szombaton), 08:30-13:30 között kerül sor.Helyszín:MABÉOSZ Székház (Budapest, VI. kerület, Vörösmarty u 65.) 302-es és szükség esetén 202-es cseretermek.
A Találkozó alkalmából a rendezvényen egyedi alkalmi bélyegzésre is lehetőség nyílik.

Asztalbérleti díjak: Mabéosz tagoknak kis asztal(mérete: 120×80 cm):2500.- Ft nagyasztal(mérete:120×160 cm): 4000.-Ft. Vendégeknek, kereskedőknek kis asztal(mérete:120×80 cm):4000.-Ft nagyasztal(mérete:120×160 cm):7000.-Ft Asztal foglalható: a titkársag@mabeosz.hu e-mail címen, a 06-20/322-07-12-es telefonszámon, illetve előre egyeztetett időpont esetén a székház 406-os irodájában. Asztalbérlet befizetési módja: a börze napján (érkezéskor) a pénztárban.

Ringató foglalkozás és Árpád-koros képeslapkiállítás a könyvtárban

Folytatódik a Ringató a Vörösmarty Mihály Könyvtár Gyermekrészlegén október 22-én. A Tolnai utcai Tagkönyvtárban a hónap végéig látogatható az Árpádok kora című képeslapkiállítás.

Az október 22-én, szombaton 10 órakor kezdődő könyvtáras Ringatón ismét Horváth Irma foglalkozik a családokkal. Az éneklős, verselős, mesélős programot kisbaba kortól egészen óvodás korig ajánlják. A VMK Gyermekrészlegének épületében biztonságosan elhelyezhetőek a babakocsik, és van pelenkázási, etetési lehetőség is. A programra díjtalan a belépés.

A VMK Tolnai utcai Tagkönyvtárában október 4-én nyílt meg az Árpádok kora című képeslapkiállítás. A Sárosi István gyűjteményéből válogatott tárlatot október 29-ig láthatjuk az intézmény nyitvatartási idejében.