Új bélyegek

Szénási Jonathán Sándor gyűjtőtársunk az itt bemutatott bélyegekkel örvendeztette meg a vallási témák iránt érdeklődő, és megszemélyesített bélyegeket gyűjtő filatelistákat. Egyben információkat is nyújtva a megjelentetett bélyegekhez.

2019. december 3. – 70 éves a Magyar Bibliatársulat – A tagegyházak ünnepi közgyűlése

Amikor a bolsevik-proletár rezsim felszámolta a külföldi érdekeltségeket, a bezárásra kényszerült Brit és Külföldi Bibliatársulat átadta készletét a Református Egyháznak, s a lépéskényszerben a protestáns felekezetek létrehozták a Magyar Bibliatársulatot. Immár 70 éve a Magyar Bibliatársulat gondozza a magyar bibliafordítás ügyét, illetve forgalmazza az idegen nyelvű Bibliákat Magyarországon.

Az alkalmi postahivatalban (1115 Bocskai út 35.) történő levélpostai küldeményfeladásra 82 ív készült, amelynek szelvényén a rúf (revideált új fordítás) címlapja látható (1.kép).Készült további 60 ív a különböző nyelvű Bibliákat ábrázoló szelvénnyel, amely eredetileg a 2019. május 22-i baracskai alkalmi posta számára készült (2.lép).

2019. november 27. – 40 éves a GeSheR-HÍD

A GeSheR-HÍD Vallásközi Kapcsolatok és Kutatások az Ábrahámot ősatyjuknak tekintő vallások közötti megértést szolgáló programokat tart immár 40 éve. Ezért az alkalmi borítékon Ábrahám “ohel”-je látható, két különböző szögből. Bélyegből is kétféle készült: Egyiken a Makpela épülete látható, amelyet az ősatyák sírjai fölé emeltek. Másikon Ábrahám síremléke látható, az “ohel” rácsán keresztül.

Mindkét bélyegből 7-7 ív készült. Az alkalmi bélyegzéshez kapcsolódóan készült még 2 ív Pécs bélyegem, a szelvényen Schönberger András főrabbi képével. (A GeSheR-HÍD a 3. Nemzetközi Vallásközi Hetet Pécsen rendezte meg 1995-ben. A zsidó nap házigazdája Schönberger András főrabbi volt.)

Vélemény, hozzászólás?